MELKA Zakład Wyrobów Metalowych, Regina Melka
44-240 Żory ul. Boczna 3, skr. pocz.121;
Tel. +48 32/43-59-433, 73-40-688
Telefax. +48 32/73-40-685,
e-mail: melka@melka.com.pl
www.melka.com.pl